матури през август- септември
матури през август- септември / netinfo
Заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия август-септември 2018 г. се подават от 2 до 13 юли 2018 г., до директора на училището, в което се е обучавал зрелостникът.
Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито - до Регионалното управление на образованието (РУО).
Лицата, желаещи да положат изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование подават заявлението до Регионалното управление на образованието (РУО).
 
сесия август-септември
-28 август 2018 г., от 8.00 часа - ДЗИ по Български език и литература
-29 август 2018 г., от 8.00 часа - Втори ДЗИ
-в периода от 30 август до 5 септември 2018 г. - ДЗИ по желание на ученика
-от 2 до 13 юли 2018 г. зрелостниците подават заявления за допускане до ДЗИ в училището, в което се обучават
-до 24 август 2018 г. в училищата се обявяват списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали
-до 24 август 2018 г. зрелостниците получават от училището, в което са подали заявление, служебна бележка за допускане до ДЗИ, в която се посочват датата, часът и мястото за явяване на съответния изпит
-до 10 септември 2018 г. се обявяват резултатите от ДЗИ в училището и на http://rezultati.zamaturite.bg/
РУО- Кюстендил