/ Влади Владимиров, Дарик-Кюстендил
Съдът в Дупница е потвърдил глоба от 100 хиляди лева за ТЕЦ "Бобов дол", съобщиха от съда.

Наказателното постановление е издадено от РИОСВ-Перник, за неспазване на Закона за опазване на околната среда. В началото на миналата година при извънредна проверка на горивната инсталация за производство на електрическа енергия в ТЕЦ "Бобов дол" е установено, че в централата работят два от енергийните котли, произвеждащи ел.енергия.

Констатирана е употребата на неразрешен вид гориво - неопасни отпадъци, които се оползотворяват, чрез изгарянето им. От предоставена справка за количеството и характеристиката на ползваните суровини и горива през месец януари 2020 г. става ясно, че за целия месец, в горивната инсталация са изгорени 900 тона горими отпадъци.

През март, въз основа на установеното бил съставен акт, че топлоцентралата не е изпълнила условия от Комплексното разрешително, издадено от изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по околната среда към Министерството на околната среда и водите. На дружеството не е разрешено да използва като гориво при работа на инсталацията неопасни отпадъци и единственото позволено гориво за работата на централата, което дружеството може да използва, са въглища.

Съдът е счел, че наказателното постановление е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено. Решението на съда в Дупница може да бъде обжалвано пред Административния съд в Кюстендил.
БТА