/ Дарик-Кюстендил
С 30% ще бъдат увеличени възнагражденията на кметовете на кметства в община Кюстендил, информира  председателят на Общински съвет Михаела Крумова. Кметовете получават заплати съобразно броя на населението във всяко едно от селата, приети за кметства с решение на Общински съвет.

Най-ниски възнаграждения получават кметовете на Нови чифлик, Скриняно, Гюешево, Търновлак, Радловци- между 607 и 621 лв. Над 700 лв. получават кметовете на Шишковци, Копиловци, Драговищица, Николичевци, Богослов.

28 700 000 лв. е рамката на бюджета на община Дупница за 2018 г.

С най-високи възнаграждения са кметовете на най- големите села-  Ябълково, Слокощица, Жабокрът, Багренци

Възнаграждението на кмета на община Кюстендил няма да се променя и остава в размер на 1 594 лв.
Дарик- Кюстендил