Антоанета Барес и Петър Паунов подписват Меморандум за сътрудничество
Антоанета Барес и Петър Паунов подписват Меморандум за сътрудничество / Влади Владимиров
Започва търсене на инвеститори за Индустриална зона до Кюстендил
95898
Започва търсене на инвеститори за Индустриална зона до Кюстендил
  • Започва търсене на инвеститори за Индустриална зона до Кюстендил
Национална компания Индустриални зони започва активно да промотира община Кюстендил като добро място за инвестиции. Изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес и кметът Петър Паунов подписаха меморандум за сътрудничество. Общината предлага терен от 190 дка, бившето военно стрелбище до село Жиленци.
 

Антоанета Барес и Петър Паунов
Влади Владимиров


“Идеята за сътрудничество с общините става на принципа на ад хок проекти, които ние сме предвидили за развитие на общини с голям потенциал за привличане на инвестиции, каквато е Кюстендил, с оглед местоположение, наличие на терени и инфраструктура.

Петър Паунов: Има инвестиционен интерес, но и недостиг на кадри в Кюстендил

Първата стъпка е - активно започваме да промотираме терена в община Кюстендил, като в момента, в който имаме заявен инвеститорски интерес, стартираме изграждане на инфраструктурата”, заяви в отговор на въпрос на Дарик Антоанета Барес.

Кюстендил работи по проекти за над 17 млн. лв., връща 1 млн. лв. от общинския дълг

Кметът Петър Паунов допълни: “Касае конкретен имот от близо 190 дка, близо до републиканския път за РМакедония и Коридор №8. Теренът е изключително удобен, много близо водоизточници, с ел. захранване, договорено е с газовия оператор потенциално партньорство за газификация.

Центърът на инвестиционните намерения в България са те / НКИЗ / и благодаря за доброто отношение към общината. Ключово партньорство за началото на 2018 година. Да си пожелаем успех”.
Дарик- Кюстендил