Разрешителни за строеж на 62 сгради са издадени през четвъртото тримесечие на 2018 г.

/ ThinkStock/Getty Images
През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Кюстендил са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 15 жилища в тях и 2 166 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 47 други сгради с 8 213 кв. м РЗП.

Средното потребление на питейна вода в област Кюстендил е 99 л/ден на човек

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 54.5%, жилищата в тях - с 60.5%, а общата им застроена площ - с 49.7%.

При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване със 74.1%, а при общата им застроена площ - с 26.1%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Кюстендил остава непроменен, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 25.0%, а разгънатата им застроена площ - с 64.5%.

Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са повече с 46.9%, а разгънатата им застроена площ - със 117.6%. През четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 328, Пловдив - 211, Варна - 156, Бургас - 139 и София - 104. По този показател област Кюстендил се нарежда на 21-во място сред 28-те области в страната.
 
29 410 души са наети на трудов договор в областта, Кюстендил е на 25- то място по средна работна заплата

През четвъртото тримесечие на 2018 г. в област Кюстендил е започнал строежът на 3 жилищни сгради с 5 жилища в тях и 906 кв. м обща застроена площ и на 5 други сгради с 907 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 57.1%, жилищата в тях - с 28.6%, а общата им застроена площ - с 22.4%. При започнатите други сгради броят им остава непроменен, докато разгънатата им застроена площ се увеличава с 99.8%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. е започнато строителството на същия брой други видове сгради, но тяхната РЗП намалява със 73.0%. Областите в страната с най-голям брой започнати нови жилищни сгради са Пловдив - 159, София (столица) - 151 и Варна - 116.