За това настоя министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова на работна среща
До края на днешния ден да бъде изготвено Споразумение, което на практика ще подпомогне завършването на процедурите по консолидация на ВиК операторите в област Хасково.

Водата в две тополовградски села е негодна за пиене заради уран

За това настоя министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Виолета Комитова на свиканата от нея работна среща за разрешаване на проблема, проточил се с години, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

На срещата в МРРБ участваха още зам.-министър Валентин Граматиков, ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, областният управител на Хасково инж. Минко Ангелов, кметът на Димитровград Иво Димов, управителите на ВиК-Хасково и ВиК-Димитровград, както и експерти.

Водата в Хасково вече е годна за пиене

Консолидацията на ВиК дружествата е единствената възможност те да кандидатстват за европейско финансиране, с което да се подмени остарялата ВиК инфраструктура и да се подобри качеството на предоставяната на потребителите услуга.

„Хората имат право на достъп до съвременна ВиК инфраструктура и качествена услуга. Трябва да се борим за това им право и да гледаме напред. Необходимата инвестиция във водния сектор е огромна, а държавата няма този ресурс.

Въвеждат ограничения в използването на водата в община Хасково

Затова трябва да положим усилия за консолидация на водните дружества и те да имат достъп до европейските фондове“, заяви министър Комитова. Именно от присъединяването на ВиК-Димитровград към ВиК-Хасково зависи достъпа до европейско финансиране за подмяна на подземната инфраструктура в цялата област.

То е възможно единствено при спазване на изискването за консолидиране на принципа „една територия - един оператор“, за да може ВиК операторът да изпълнява функциите си по поддържане на качеството на ВиК услугата според европейските изисквания.

След повече от 3 години: Водата в Хасково вече е годна за пиене (ВИДЕО)

Необходимите инвестиции за ВиК инфраструктура за територията на област Хасково са определени с регионалните генерални планове, като за постигане на съответствие със задължителните директиви на Европейския съюз в областта на водите за община Димитровград са необходими 179 млн. лева, а за област Хасково - 774 милиона лева.

След изготвянето на споразумението, то предстои да бъде представено за одобрение в Общинския съвет на Димитровград, за да стане действащо от началото на следващата година и с това да завърши процеса по консолидация на обособената територия на ВиК-Хасково.