За това предупреди управителят, търсят се варианти за намаляване на разходите за разходваната ел.енергия
ВиК-Хасково търси възможности за намаляване на разходваната електроенергия, съобщи управителят на дружеството Божидар Желязков.

Повишената цена на тока увеличи много сметката, която бе плащана досега. Докато през август 2019 и 2020 година тя е била около 500 000 лева, за август 2021 г. тя е 1,11 млн. лева, даде за пример Желязков. Той очаква и още по-високи цифри във фактурите за следващите месеци.

Има опасност дружеството да влезе в дългова спирала, предупреди управителят. Операторът е платил половината от последната сметка и е разсрочил другата половина, така ще се процедира и със следващата, поясни Желязков.

КЕВР обсъди с ЕРП-тата мярката срещу високите цени на тока

По негови думи на среща във ВиК-холдинга следващата седмица ще се обсъжда възможност за общ доставчик на еленергия за всички дружества от бранша, чиято цена да е по-ниска.

На местно ниво ще приложим мерки за намаляване на потреблението на ток на основните ни помпени станции, посочи Желязков. От холдинга и МРРБ ще се търси финансиране на подмяната на основните помпени агрегати с такива с по-висока енергийна ефективност.

Засега не се предвижда покачване на цената на водата до одобрението на новия бизнесплан, в който е залегнала стойност 3,65 лв. за кубик при 3,52 лв. сега.
БТА