ВиК операторите се задъхват от галопиращите цени от електроенергията на Българската независима енергийна борса,
Високата с цената на тока за промишлеността е на път да "удави" ВиК сектора. За това алармират от „Български ВиК холдинг“.

Управителите на 22-те дъщерни дружества в „Български ВиК холдинг“ ЕАД са поставени в ситуация да не могат да плащат двойните и тройни фактури за електроенергия, които получават през последните месеци. ВиК операторите, които са 51% или 100% държавна собственост, не правят изключение от бизнеса в страната, който се задъхва от галопиращите цени на електроенергията на Българската независима енергийна борса, гласи съобщението.

„Булгаргаз“ заплаши да спре доставките на газ на „Топлофикация София“

22-те ВиК дружества осигуряват питейна вода и ВиК услуги за над 4,3 млн. граждани в България, информират от холдинга. "Заради жегата с цената на енергоносителите, кризата в промишлеността се задълбочава. ВиК дружествата са енергоинтензивни, ползват електроенергия за помпените станции за питейна вода, за компресорните помпени станции, за пречиствателните станции за питейна и отпадъчна вода и др. Всичко това е необходимо, за да може гражданите да имат течаща вода в домовете си", посочват от ВиК сектора.

От ВиК холдинга посочват, че цифрите са красноречиви как рекордно скъпият ток през последните месеци се отразява на сметките, които ВиК операторите трябва да платят на ЕРП-тата и другите доставчици на електроенергия.

Ето и няколко примера:

- „ВиК“ ЕАД –гр.Бургас е консумирало през август 2019 г. 5149 МВтч за 657000 лв. без ДДС, през август 2020 г. –4254 МВтч за 601819 лв. без ДДС, а през август 2021 г. –5013 МВтч за 1342686 лв. без ДДС.

- „ВиК“ ООД –гр.Враца е консумирало през август 2019 г. 1455 МВтч за 230819 лв. без ДДС, през август 2020 г. –1258 МВтч за 214430 лв. без ДДС, а през август 2021 г. –1232 МВтч за 512568 лв. без ДДС.

- „ВиК“ ЕООД –гр. Плевен е консумирало през август 2019 г. 2480 МВтчза 408689 лв. без ДДС, през август 2020 г. –2795 МВтч за 384092 лв. без ДДС, а през август 2021 г. –2612 МВтч за 705185 лв. без ДДС.

Фактурите за септември тепърва ще пристигат във ВиК дружествата. Политика на българското правителство и на ВиК Холдинга е да осигурят качествена водоснабдителна услуга за населението, да обновят остарялата и амортизирана ВиК инфраструктура, да се изградят пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води с внедряването на иновативни енергоефективни технологии, да се намалят загубите по мрежата.Плановете и проектите изискват инвестиции, за част от тях е осигурено финансиране. В безпрецедентната ситуация с цената на енергоносителите управите на ВиК операторите трябва да довършат започнатите проекти в срок и в същото време да осигурят средства за покриване на непредвидените разходиза електроенергия, за да имат гражданите постоянно течаща вода в домовете си в ситуация на пандемия. Сложният казус може да постави част от ВиК операторите в ситуация да не могат да покриват пристигащите фактури за електроенергия.

„Булгаргаз“ поиска ново поскъпване на природния газ с 32% от ноември

След направения преглед на договорите за електроенергия, от „Български ВиК холдинг“ ЕАД констатират, че: 6 ВиК дружества имат активни договори за доставка на електрическа енергия.

Става въпрос за ВиК Пазарджик, ВиК Благоевград, ВиКСтара Загора, ВиК Бургас, ВиКСмолян, ВиК Кюстендил. На ДПИ са 11 ВиК дружества. Това са ВиК Разград, ВиК Добрич, ВиК Шумен, ВиК Хасково, ВиК Враца, ВиКСливен, ВиК Ловеч, ВиК Варна, ВиК Перник, ВиК Габрово, ВиК Монтана.

От тях 5 ВиК дружества имат активна процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за избор на доставчик на електрическа енергия, която тече в момента-ВиК Сливен, ВиК Ловеч, ВиК Варна,ВиК Перник, ВиК Габрово.