Подробната инвестиционна програма за 2022 г. на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД бе приета на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК-Хасково, съобщиха от Областна администрация.

ВиК-Хасково изкупи водното дружество на Димитровград

Заседанието води областният управител на област Хасково Катя Панева, като представител на държавата. В него участваха представители на общините Димитровград, Свиленград, Стамболово, Харманли и Хасково, които заедно с Държавата събраха 88% от гласовете, което означава, че събранието имаше кворум.

Областният управител на Хасково има мандат от държавата. Мандатът на МОСВ е да се гласува както гласува регионалният министър, чието становище е за одобряване на инвестиционната програма за 2022 г.

От присъстващите общини единствено имаме изразена позиция против от Общински съвет-Харманли, по становище на общински съветник, че не се влагат необходимите средства.

Останалите са за одобряване на програмата, което стана с необходимия процент, посочи Димитрина Добрева, финансов експерт от АВиК-Хасково. Изложение на инвестиционната програма направи главният инженер на ВиК ЕООД Хасково Никола Каракехайов.

Заложените в нея средства за отделните общини за 2022 г. са 892 хил. лева, като за доставяне на вода са предвидени 768 хил. лева, за отвеждане на отпадни води - 42 хил. лева, за пречистване – 83 хил. лева. Средствата са разпределени пропорционално на процентите на общините, които участват в АВиК, коментира инж. Каракехайов.

Не е възможно с тези малки средства да се направят всички необходими ремонти по мрежата. В момента обаче тече процедурата по Регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП), за да има възможност да се използват и европейски средства, допълни той.

Надявам се, че кметовете участват активно при изготвянето на тези прединвестиционни проучвания. Ситуацията е трудна към момента, но трябва да направим всичко възможно, за да намалим загубите на вода по мрежата, посочи областният управител Катя Панева.

Караджов: Разработваме изцяло нов подход за пречистване на водата на Хасково (ВИДЕО)

Председателят на Общински съвет-Димитровград Гергана Кръстева попита дали работещите към структурата на ВиК в Димитровград са запазили работните си места, както и за бъдещите инвестиции.

"Промени няма да има, освен това, че работодателят им е ВиК-Хасково, както и че досегашният управител е ръководител на звеното", заяви Катя Панева, а инвестициите бяха обсъдени на заседанието.

Заместник-кметът на Харманли Валентина Димулска акцентира на проблеми с водоснабдяването в града и село Поляново. Областният управител Катя Панева посочи, че е запозната с проблема, като подчерта, че той касае три общини - Харманли, Симеоновград и Хасково на чиито територии са селата Поляново, Брягово, Александрово и

Константиново. Сериозен е проблемът в Константиново, тъй като там през лятото дълго време няма питейна вода. Потърсих и становището на специалисти от МРРБ и те заявиха, че на територията на съответната община, където са най-много аварии, оттам трябва да започне проектирането и след това да се търси финансиране, обясни областният управител.

ВиК - Хасково купува ВиК - Димитровград

В Стамболово имаме проблем с наводняване на кладенци от река Арда, които снабдяват много населени места. Проблемът може да се задълбочи и да се стигне до заливане на трафопостове и елтабла. Затова трябва да се вземат мерки, заяви заместник-кметът на Стамболово Ибрам Тахир, като обясни, че са изпращани становища до ВиК и Басейнова дирекция.

На срещата бяха засегнати и други наболели проблеми, като потенциалната възможност за алтернативно водоснабдяване на Хасково. Не бе подмината също темата със запълването на дупки след ВиК аварии.