/ Община Хасково
Отхвърлянето на цялата докладна поставя в риск социалните заведения, които са планирали и извършили ремонти, но не са ги разплатили. Има и опасност училища да не успеят да похарчат целия си бюджет
ОбС - Хасково
95679
ОбС - Хасково
  • ОбС - Хасково

Общинският съвет отхвърли внесените от кмета Добри Беливанов докладни за Извършените промени и изпълнението на бюджета за деветмесечието, както и предложената корекция на капиталовите разходи.

Отхвърлянето на корекцията на капиталовите разходи на практика означава, че местния парламент отказа да узакони направените до момента непредвидени разходи във бюджета на общината.

Оттеглят докладната с искането за пари за култура

Не даде и шанс да бъдат разплатени и редица разходи на социални заведения, като например планирани и извършени ремонти по училища и детски градини.

Именно заради това, в ранния следобед, 14 общински съветници от различни партии внесоха искане за насрочване на извънредна сесия, с една единствена точка –повторно разглеждане на раздел Първи от докладната записка за корекции в капиталовата програма, в частта – изменение в дела на планираните капиталови разходи с източник на финансиране – трансфери от държавния бюджет. Тук са включени делегираните плащания от държавата към детските градини, училищата, читалища, библиотеки .

Кметът даде парите за спорт и култура на Върховния съд

Отхвърлянето на цялата докладна днес постави в риск социалните заведения, които са планирали и извършили ремонти, но не са ги разплатили. Има и опасност училища да не успеят да похарчат целия си бюджет.

Според общинския съветник от „Реформаторския блок” Деян Янев, който е един от вносителите на искането за извънредна сесия, ако докладната не бъде прегласувана в тази си част, много училища, които в началото на годината са предвидили например 10 хиляди лева за дълготрайни материални активи или за ремонти , но са изразходвали по- малко, без корекцията ще останат с блокирани средства, вместо да ги използват за издръжка например.

Извънредното заседание на общинския съвет е насрочено за 21 декември, от 9:00 часа. Преди това докладната ще бъде разгледана от част от постоянните комисии към Общински съвет-Хасково.