/ ThinkStock/Getty Images
През 2021 г. община Хасково ще работи по седем програми с европейско финансиране. Общата сума по проектите, които ще бъдат изпълнени или пък са преходни, е над 18 милиона лева, съобщиха от Общината.

По ОП "Региони в растеж" проектите са пет. Предстои, например, рехабилитацията и реконструкцията на подхода към символа на Хасково - монумента на Св. Богородица с Младенеца, за близо 1,3 млн. лева.

Бюджетът на Хасково се очаква да бъде 104,4 млн. лв.

Други мащабни проекти са строителството на социални жилища и санирането на сградата на областната администрация. Два проекта, свързани с подкрепата на деца по ОП "Развитие на човешките ресурси", ще бъдат финансирани с над 2,6 млн. лева.

Близо шест милиона лева ще бъдат вложени и в купуването на електробуси за обществения транспорт по ОП "Околна среда". Два проекта ще бъдат изпълнени по трансграничната програма "Интеррег V-A Гърция-България".

Ще се реализира и енергиен проект за подмяната на уличното осветление в областния център - за над 800 000 лева, предвиждат плановете.