/ iStock/Getty Images
Бюджетът на община Хасково за тази година се очаква да бъде 104,4 млн. лева, съобщиха от Общината след изготвянето на проекта за финансов план.

Неговото обсъждане ще се състои на 12 февруари в зала "Дружба". В сравнение в миналата година увеличението на приходната и разходна част е 26,6 млн. лева.

Облекчения за бизнеса гласуваха общинските съветници в Хасково

За делегираните от държавата дейности са предвидени близо 59 млн. лева, като най-голямото перо е образованието с 49 млн. лева, сочи извадката от проекта.

За здравеопазване се отреждат 2,9 млн. лева, а за социално осигуряване и грижи - 5,2 млн. лева. Амбициите на местната власт са да събере 27 млн. лева от местни приходи. Инвестиционните разходи ще бъдат 15,5 млн. лева.

Най-големите от тях ще бъдат за изграждане на нов парк за почти 4 млн. лева, спортен комплекс за 1,3 млн. лева и строителство на втора клетка в Регионалното депо за отпадъци за почти 2 млн. лева.

Ще бъде предприета и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в общинския център за над 1 млн. лева.