/ ThinkStock/Getty Images
Община Хасково е партньор в проект, който цели активното гражданско включване в упражняването на местни политики и взимане на решения на общинско ниво, съобщиха от Общината.

Проектът по програма "Фонд активни граждани - България" на Фондация "ХАЛО" е стартирал днес.

До края на 2021 г. продължава подкрепата на деца с увреждания в Хасково

Той се изпълнява с финансова подкрепа от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

От общината препращат към повече информация за предстоящите дейности към Фейсбук страницата на фондацията.
БТА