/ ThinkStock/Getty Images
До края на тази година ще продължи изпълнението на проекта "Шанс за нашите деца" в община Хасково, който е насочен към подкрепа на деца с увреждания и такива от рискови групи, съобщиха от Общината.

От началото на проекта досега са обхванати 1376 деца на възраст до 7 години и техните семейства. В набора от услуги са включени интервенция на уврежданията и пряка работа с децата с увреждания и техните родители.

530 потребители ще ползват услугата „Топъл обяд“ догодина в Димитровград

Специалистите ще продължат да осъществяват семейно консултиране и подкрепа, както и да подобрят достъпа до здравни услуги чрез консултации и превенция.

Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка предоставянето на услуги за ранно детско развитие продължава. Консултациите със специалистите се извършват индивидуално в "Общностен център за подкрепа на деца и родители", както и чрез различни дистанционни форми.