/ iStock/Getty Images
В община Димитровград 530 потребители ще могат да ползват услугата "Топъл обяд" през следващата 2021 година.

Местната администрация започва прием на заявления за включване в инициативата и идентификация на целеви групи с право да бъдат подпомогнати, съобщиха от кметската управа.

Около 50 000 души ще продължат да получават топъл обяд и догодина

В кръга от правоимащи попадат социално слаби, хора с увреждания, поставени под карантина и без възможност за подкрепа от близки, и лица на социално подпомагане.

За установяване на нуждаещите се допълнително ще бъдат използвани и алтернативни канали за информация като сигнали на граждани, отворена телефонна линия, данни от РЗИ и от доставчици на социални услуги и институции, уточниха от общината.

Услугата ще бъде финансирана по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонда за европейско подпомагане на нуждаещи се. От общината припомниха още, че към днешна дата топъл обяд с национално и общинско финансиране получават малко над 400 потребители в общината.
БТА