/ / iStock/Getty Images
Общинските съветници в Хасково гласуваха на свое онлайн днес заседание мерки в подкрепа на бизнеса в условията на извънредното положение.

Неработещото предприемачество се освобождава от такси по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и от цени на услуги, гласи решението.

Община Хасково е партньор в проект за насърчаване на гражданското включване

По думите на вносителя - кмета Станислав Дечев, мерките целят да облекчат неработещия бизнес и да му позволят да преодолее по-лесно предизвиканите от пандемията трудности.

Срокът, за който се освобождават икономически субекти, е времето, през което е обявена извънредната епидемична обстановка.

Лицата, за които е въведена забраната за осъществяване на дейност, се освобождават и от заплащане на такса "битови отпадъци" за срок от два месеца.

Практикуващите търговска дейност в имоти общинска собственост лица вече бяха освободени с решение на Общинския съвет в средата на декември 2020 г. от наеми за срока на извънредното положение.
БТА