/ ThinkStock/Getty Images
Гражданите на Хасково могат да вземат активно участие в изработването на план за развитие на общината, съобщиха от пресцентъра на кметската управа.

Община Хасково вече е започнала разработването на План за интегрирано развитие на община Хасково за периода 2021-2027 г.

Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

От управленския екип на общината смятат, че участието на всеки гражданин в изработването на плана ще гарантира качеството и реалистичността му. Това можело да стане чрез специално разработената анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана.

Анкетата вече е публикувана на официалния сайт на местната администрация, която приканва за гражданска активност, мнения и идеи.