/ netinfo
От общинска администрация Хасково разпространиха днес становище на кмета Добри Беливанов относно решението на общинските съветници, което касае финансовата рамка за 2019 г. На януарската сесия местните парламентаристи отложиха гласуването на новия бюджет. Становището на градоначалника публикуваме без редакторска намеса.  
 
Беливанов: Няма да коментирам цветовете на лампите

Безпрецедентно отлагане разглеждането и гласуването на Бюджет  на община Хасково за 2019 година  сътвориха общинските съветници. А съгласно Закона за публичните финанси “ чл. Чл. 94. (2) Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл. 45, ал. 1 в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета.

Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други относими за съответната община показатели и разпоредби.

В Закона не е предвидено отлагане на разглеждането на бюджета, а 15 дневния срок изтича на 5 февруари.  Въздържам се  да коментирам мотивите, които  според мен са неоснователни.  Можем само  да предполагаме, че  мотивите  на някои общински съветници са в годината на избори за местна власт да си направят ПР, като предложат в бюджета определени разходи, удовлетворявайки желанието на потенциалните си избиратели. 

Бюджет 2019 на Хасково се препъна в Общинския съвет

Но все пак за тези нови разходи вносителя трябва да  посочи от къде да бъдат осигурени средствата.  Т.е. кои от разходите в проекто  бюджета да бъдат съкратени, за да се осигурят тези около два милиона допълнителни разходи. Подчертавам,че не съм против направените предложения, но условието е да има средства за това.
 
На заседанието на бюджетната комисия и председателите на групи е имало предложения за увеличение на някои налози. Логичен е въпроса защо общинските съветници не смеят да  внесат това за гласуване в Общински съвет?  Може би очакват  това да направи кмета?   Още в началото на мандата заявих, че увеличение на данъци и такси няма да допуснем без добре обоснован анализ и досега спазваме обещанието.
 
Постъпи предложение от съветници за проектирането на  градски басейн, което е прекрасна идея.  Хасково има наистина нужда от басейн, но беше предложен неподходящ терен.  Терен за  който съда,на втора инстанция определи, че  там е имало паметник на културата, който е разрушен неправомерно.

Силен интерес към Бюджет`2019 на Хасково

Очакваме какво ще е окончателното решение на съда. Закона предвижда вариант задължаващ да бъде възстановена сградата паметник на културата. Ако решим там да има басейн ще се формира пореден сложен казус?  И отново няма предложение за източника на средствата необходими за проектирането и изграждането на басейна, както и водоизточник от който да бъде захранен.
 
Идеята  да се дава по една минимална заплата за новородено дете е добра идея, но това „даване” трябва да е обосновано  - т.е. на база анализ на родените деца през  последните няколко години да планираме необходимата сума в бюджета, да разработим  правилник  утвърден от Общинския съвет.
 
Актуална  е идеята да  подпомагаме съставите в сферата на културата чрез увеличение на субсидията.  Но община Хасково има три оркестъра на общинска издръжка . Безспорно те са необходими за града ни -  ритуал , празник в Хасково  не може без духовия оркестър, без Народния оркестър  / който да припомня бе възстановен в този мандат/, без Камерния оркестър.  Гордеем се, че в Хасково имаме такива музиканти. Помним, че точно този възстановен буквално преди месеци Народен оркестър представи България  на централиня площад в  Брюксел в инициативата Голямото хоро под егидата на евродепутата Ева Майдел.  Тези прекрасни музиканти накараха хиляди хора да се хванат на  хорото насред Брюксел. За тези състави са също са необходими допълнителни средства за заплати,за  нови костюми, средства за мобилност, и още за какво ли не. Също безспорно е необходимо увеличение на издръжката на формациите към Младежки център, които са на издръжка на общината, родителите не заплащат такса за посещението на заниманията за децата им, за разлика от частните. А заплатите на преподвателите в тези школи никак не са високи и са от общинския бюджет.  
 
Относно предложението за поемане от Общината разходите  за охрана на училищата - Защо тези средства да не са от бюджета на училищата?  Обикновено в края на текущата година остават средства от бюджетите им – преходни остатъци.  Как в другите общини училищата успяват да се справят с този разход? 
 
Много са спортните клубове, които общината спонсорира, които също се  до финансират и чрез  събираните такси от родителите. Според нас по-важно е за момента  да финансираме ремонти на материалната база, за да подобрим условията за провеждане на тренировъчния процес. Затова тази година  в бюджета предвиждаме  400 000  лева за ремонт на дворовете на две училища. Свидетели сме как изглеждат  дворовете  на ремонтираните по проект финансиран от програма Региони в растеж ОУ”Шандор Петьофи” и ОУ”Св.Иван Рилски” Не заслужават ли децата и от другите училища да имат такива дворове с такива спортни площадки?!
 
По отношение на разходите за селата, кметовете на населените места вече направиха своите предложения, които са включени в Бюджета за настоящата година. Това се отнася и за  второстепенните разпоредители на бюджета.
  
Не приемането на Бюджета няма да се отрази на разходите за делегираните държавни дейности, които можем да разходваме в рамките  утвърдени от Държавния бюджет. Проблем са обаче  разходите за местните дейности. Без приет бюджет за 2019 година не можем  да правим разходи по-големи  от размера на разходите за същия период на предходната година.

Повява се проблем  и с реализацията на капиталовата програма. При липсата на Бюджет за настоящата година може да очакваме, че в края на годината ще останат средства от не реализирането на  планираните обекти. Надяваме се това не е цел на  някои съветници  да останат средства за усвояване  през следващия мандат.

В бюджет за 2019 година сме заложили близо  половин  милион лева и за заплатите на общинските съветници, които очакваме  те да   работят в полза на гражданите и да защитават интересите им. "Не трябва да допуснем гражданите на Община Хасково да бъдат заложници в едни политически игри и тънки сметки. 

Затова призовавам общинските съветници да помислят за хората в общината и  да постъпят разумно.  Мнозинството от нашите  съграждани не се интересуват коя партия е на власт, кой е кмета или общинските съветници. Нашите  съграждани искат улиците да са асфалтирани, осветени и чисти, спокоен, сигурен град, децата да имат добри условия и в училище и за спорт , танци и други активности извън учебния план".