Бюро по труда подпомага работодатели с над 64 хиляди лева
Бюро по труда подпомага работодатели с над 64 хиляди лева / netinfo
64306 лева ще раздаде Дирекция “Бюро по труда “ в Хасково на работодатели и безработни лица. Със средства ще бъдат подпомагани безработни самотни родители или майки на деца до 3- годишна възраст.

Най- много са средствата- 14702 лв., с които ще бъдат насърчени работодатели разкрили места и наели безработни младежи до 29- годишна възраст. 13055 лв. ще бъдат предоставени на наелите на пълно или непълно работно време за чиракуване безработни с основно или по- ниско образование и без квалификация.

С 1400 лв. ще бъдат насърчени работодатели наели на работа хора с трайни увреждания, а с 1100 лв. наелите безработни над 50- годишна възраст. Желаещите да кандидатстват за преференциите могат да депозират необходимите документи в Дирекция “Бюро по труда” в 7- дневен срок.