работодатели

13.03.2019

Анкетират работодатели

Работодатели, желаещи да заявят потребностите си от кадри, могат да се включат в проучване ...
07.03.2019

Важно за работодателите

Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора провежда процедури за кандидатстване на  работодатели ...
10.02.2019

Важно за работодателите

Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора провежда процедури за кандидатстване на  работодатели ...
loading