/ iStock/Getty Images
Григор Григоров е новият общински съветник в Габровския местен парламент, който зае мястото на Ивелин Стоянов от Демократична България – Обединение (Да България, ДСБ, Зелено движение)-избран за народен представител.

Григоров влиза в състава на две постоянни комисии - „Общинска собственост, инвестиционна политика, стопански дейности и туризъм” и „Транспорт и комунални дейности“.

На сесията бе приета Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово за периода 2021-2026 г.

Старозагорски младежи с кампания: Живот сподели-куче осинови

Целта е намаляване на популацията на безстопанствените кучета, чрез прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока –намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.

Като резултат от изпълнение на мерките по Програмата се очаква:

 - повишаване безопасността на градската среда;

- значително намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на контрол
върху тяхната популация на територията на общината;

- намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от
безстопанствените кучета;

- увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при отглеждане на домашни кучета.

 
община Габрово