/ Dariknews.bg
В Сливен обсъждат проект на Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2021-2025 г.

Основна цел на Програмата е установяване на дългосрочни и ефективни мерки, които ще доведат до овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Сливенско.

Очакваният ефект е да се достигне до овладяване на изоставените домашни животни, вследствие на масова регистрация и стимулиране на кастрацията им, намаляване на социалното напрежение, повишаване безопасността на гражданите, постигане на здравословна среда и намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания.

Частен имот се превърна в убежище за стотици бездомни кучета (ВИДЕО)

Средствата, необходими за прилагането на Програмата, ще бъдат осигурени основно от общинския бюджет, постъпления от такси, държавния бюджет, международни програми и проекти и дарения от физически и юридически лица.

Проектът може да видите тук:
https://mun.sliven.bg/uploads/FE9C146BD9536F764AFF073688919599

Мнения и предложения могат да се подават до 30 август на e-mail: obstina@sliven.bg или в деловодството на Община Сливен на адрес: п.к. 8800, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител‘‘ №1.
 
 
община Сливен