/ iStock/Getty Images
За желаещите осиновители ще има финансов бонус от 100 лева на година
Община Каварна ще насърчава осиновяването на бездомни кучета, е сред мерките в новата програма за овладяване популацията на безстопанствените животни до 2024 година, която общинският съвет прие.

Кучетата в градската среда се увеличават заради безотговорни стопани, които ги използват временно за пазачи на вили, строежи, гаражи и после ги изоставят, както и заради нерегламентирана търговия и развъдна дейност с животните и по други причини, се посочва в програмата.

За да пожелаят повече граждани да приберат у дома улично куче, общината вече поде инициативата да поощрява новите стопани за грижите с финансов бонус от 100 лева за година. Новите собственици се задължават с договор с общината да осигуряват жизнено пространство, достатъчно храна и вода на приютените животни като не им позволяват да избягат.

Общината ще продължи да извършва безплатно кастрация на домашните животни и да поддържа информационна база за обработените улични животни и за местообитанията, на които се връщат. Кметската управа ще набира средства за мерките, предвидени в програмата, от бюджета, от таксите за притежание на куче, както и от дарения на неправителствени организации.