Увеличават площта на защитената местност Столища
Увеличават площта на защитената местност Столища / Дарик Габрово, архив

 

Започва процедура за увеличаване на площта на защитената местност „Столища" в землището на Плачковци с 2,1 ха, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново. Предстои събиране на допълнителна информация и свикване на комисия с представители на компетентните институции за актуализиране на режима на защитената територия.

Предложението е постъпило от ДГС - Плачковци в началото на тази година. МОСВ съгласува предложението и е разпоредилоУ на инспекцията да изпрати необходимата документация за издаване на заповед от министъра на околната среда за увеличаване на площта. Заповедта ще влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник.

Защитена местност „Столища" опазва група вековни букови дървета на площ от 1,7 ха от 1987 г. В нея е забранено кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други дейности, които биха довели до повреждане или унищожаване на вековните дървета. Забранени са и сечите, освен отгледни и санитарни.