/ Община Габрово
Община Габрово стартира публично представяне на Проект за актуализация на транспортната схема в Общината.

Постоянните комисии към новия Общински съвет започват работа

Проектът има две основни цели - постигане на реално и непрекъсваемо изпълнение на линиите и намаляване на загубите в транспорта, и осигуряване на възможност за бъдещо развитие.

В процес на разработка е сайт transport.gabrovo.bg, който визуализира маршрутите и разписанията на линиите на градския транспорт. На тази платформа хората ще могат да задават своите въпроси и да получават отговори, относно проекта.

Отговори на въпросите си габровци ще получават и на всички комуникационни канали на Общината - електронната поща и Фейсбук страница.

Подготовка на Бюджет 2020

Допълнително, в дните понеделник и сряда, от 16:00 до 18:00 часа, бъде разкрита Приемна за граждани - В Приемната в сградата на Община Габрово - на партера под кулата.

Добра готовност за зимата в Община Габрово

В Приемната експерти от Община Габрово ще дават информация и ще запознават желаещите с предложеното в проекта за транспортна схема. Най-важното за предложението за актуализация на транспортната схема утре в „Часът на Габрово“ по Бумеранг ФМ.