/ Община Габрово
Добра предварителна подготовка за зимата има в община Габрово, сочат докладите на структурите, ангажирани с осигуряването на нормални условия за работа и живот през зимата, съобщиха от пресцентъра на Община Габрово.

Габрово е единственият български кандидат за „Европейски зелен лист“

Обезпечено е отоплението на всички детски и учебни заведения, както и транспорта за учениците от средищните училища. Всички здравни и лечебни заведения са създали необходимата организация за работа през зимния сезон.

Общинско предприятие “Благоустрояване” разполага с подготвена снегопочистваща техника и необходимите количества инертни материали и противозамръзващи химикали. Продължава прочистването на пътната и алейна мрежа от растителност, повдигат се короните на дърветата и се премахват сухи и счупени клони.

Подготовка на Бюджет 2020

Ежемесечно се определя дежурна група, която е на разположение и при необходимост може да отстрани паднали и препречили пътната мрежа дървета на територията на града. За зимното поддържане на общинската пътна мрежа са осигурени необходимите инертни материали и специализирани машини.

Създадена е необходимата организация за осигуряване на нормалната експлоатация и на републиканските пътища. Зимното им поддържане на територията на общината ще се осъществява от 2 опорни пункта, в които има налични инертни материали. До края на месеца ще приключат ремонтните работи по инфраструктурните обекти от републиканската пътна мрежа.

"Топлофикация - Габрово" - ЕАД информира, че са сключени договори за доставка на горива за отоплителния сезон. Осигурени са и необходимите резерви на склад от въглища и биомаса.

Извършени са ремонт и профилактика на основните и резервни топлоизточници в топлоелектрическата централа. Районната служба Пожарна безопасност и защита на населението има готовност за работа при зимни условия, разполага с 8 специализирани автомобила, окомплектовани с необходимото оборудване, като почти 100 % от техниката е обновена.

Габрово даде старт на петото годишно време - Карнавалното - с кандидатура за шеф (СНИМКИ)

13 аварийни екипа ще отговарят за отстраняване на аварии по електроразпределителната мрежа в общината. Почистени са от клони и дървета 65 дка от просеките на електропроводи средно и високо напрежение, извършени са обходи и ревизии на 96 км мрежи средно напрежение, подготвен е план за действия при снегонавявания.

При евентуално усложняване на МТО обстановката в района на Общината има възможност за командироване на допълнителни екипи на от други райони.

Възможните усложнения през предстоящата зима на територията на общината са свързани с интензивен снеговалеж, придружен със силен вятър, сняг с висока плътност, обледявания и много ниски температури, предупеждават от Общинския съвет по сигурност.