/ Община Габрово
Община Габрово кани всички граждани, второстепенни разпоредители и лица, имащи отношение към общинския бюджет, да участват с мнения и предложения в подготовката на проекта за бюджет за 2020 г.

Климент Кунев е новият председател на Общински съвет-Габрово

Предложенията могат да бъдат подавани до 9 декември - понеделник в деловодството на общинската администрация на пл. „Възраждане“ № 3 или на електронен адрес: finansi@gabrovo.bg.