/ Община Габрово, архив
На извънредно заседание на Общинския съвет в Габрово бяха конституирани Постоянните комисии към местния парламент, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Подготовка на Бюджет 2020

От днес те започват работа за първото редовно заседание на Общински съвет, което ще проведе на 28 ноември.

Климент Кунев е новият председател на Общински съвет-Габрово

Определени бяха и съставите на деветте комисиите по:
„Бюджет, финанси и европроекти”, „Общинска собственост, инвестиционна политика, стопански дейности и туризъм”, „Териториално устройство и регионално развитие“,„Административно обслужване, обществен ред и международно сътрудничество“, „Транспорт и комунални дейности“, „Образование, култура и вероизповедания”, „Екология, земеделие и гори“, „Младежта и спорта“; „Здравеопазване и социална политика“:

Съставите на Постоянните комисии може да видите в секция Общински съвет, раздел Постоянни комисии в сайта на Община Габрово.