Общественият съвет за интеграция на малцинствата в Дряново бе на работно посещение в Козлодуй

Община Дряново
Община Дряново / Квалификационен обмен на Обществения съвет за интеграция на малцинствата
Общественият съвет за интеграция на малцинствата в Дряново беше на работно посещение в Козлодуй, съгласно заложените дейности в Общинския план за  интегриране на ромите в Община Дряново за 2019 г.

Общественият съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на политиката за интеграция на малцинствата на общинско ниво.

Кметът на Дряново Мирослав Семов предлага създаване на общинско предприятие „Зелено Дряново“

Целта на квалификационния обмен е да се подобри работата за по-пълното обхващане на децата, включително и на тези от ромски произход в предучилищна и училищна възраст и за приобщаването им към българската езикова среда и осигуряване на равен старт при постъпване в училище.

Бе проведена работна среща с представители на Общинския съвет по етническите и интеграционни въпроси - Община Козлодуй, където бяха обсъдени организацията и дейностите на двата съвета.

Темите в обмена бяха съсредоточени и върху добрите практики по въпросите на интеграцията и работата в детските градини и учебните заведения в града домакин.

Инфраструктурните проекти в Дряново са на стойност 17 360 000 лв.

В тази връзка бяха посетени ДГ „Звънче“, СУ „Христо Ботев“, НУ „Васил Левски“, където бяха представени успешни практики по обхващане на децата и учениците от ромски произход в предучилищна и училищна възраст.

Посещението съвпадна и с честването на 45 годишния юбилей на Професионална гимназия  по ядрена енергетика „Игор Курчатов“. В Дома на енергетика се проведе празничен концерт, по време на който се насладихме на чудесните изпълнения на трио „Сопрано“.

На 12 април работната среща завърши с посещение на Общински музей „Новата станция на България“ в Ботев парк и кораба –музей „Радецки“.