Интересът към програмата за саниране в Габрово се увеличава

саниран блок в Габрово
саниран блок в Габрово / Община Габрово
Между 40 и 60 % са намалели сметките за отопление на санираните сгради, споделят живеещите в седемте блока, които бяха открити в Габрово след обновяването им по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Сградите символично откриха кметът на Габрово Таня Христова и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова.

Общо 10 са санираните сгради в Габрово до момента. Сключените договори за целево финансиране са 37, а сградите в процес на обновяване – 19, за останалите 8 строителството предстои.

Интересът към Програмата в Габрово се увеличава. Към средата месец юни 2017 г. в града са регистрирани 254 сдружения на собствениците, подадени са 223 заявления за интерес и финансова помощ и са сключени 195 договора между Община Габрово и Сдружения на
собствениците.

Желаещите са много, след разширяването на допустимостта по програмата, новите сгради, подали документи са над 180, поради това Община Габрово продължава провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнители на енергийно и техническо обследване. Процедурите се провеждат под условие и договори ще се изпълняват само в случай, че е налично финансиране и бъдат сключени тристранни договори за целево финансиране с Българска банка за развитие.