/ Дарик Добрич, архив
В село Божурово предстои разкриване на втора група
Повишават се посещаващите детските градини в община Добричка, отчитат от администрацията. В началото на учебната 2017/2018 година са записани 637, а в момента има подадени заявления за влизане в градините на още 33 деца. Положителната тенденция, според зам.-кмета Илдъз Юнус, се дължи най-вече на работата на мобилните групи, създадени от министерството, които обхождат семействата, чиито деца трябва да бъдат обхванати от образователната система, но не посещават занятия.
 
В детската градина в Божурово се налага разкриване на втора група, съобщи кметът Тошко Петков. В момента там има 18 деца. Заявено е желание за записване на още 20. Предстои Общината да подготви спално помещение, да реши проблемите с отоплението и напролет групата ще бъде открита. Детското заведение е създадено с три групи, но в годините посещението се е свило до една.
 
Детски заведения има в 31 села в община Добричка. Всички разполагат със собствени сгради с изключение на тези във Владимирово, Ведрина и Ф.Дянково, които се помещават в сградите на училищата. Малко са тези с повече от една предучилищна група – сред тях са Стожер и Карапелит.
 
Четири проекта в социалната и образователната сфера реализира в момента Община Добричка, отчете кметът Тошко Петков. Според него все още са налице проблеми като наличие на деца, необхванати от образователната система, отпадане от задължителна предучилищна подготовка, невладеене на български език. „Все още хората не осъзнават смисъла от образованието, малко са записаните в детските градини“, каза той.
 
Тези проблеми именно се опитват да овладяват от администрацията с проектите, които се развиват. От тях единият е именно за допълнително обучение на за деца между 3 и 6 годишна възраст от ромския етнос по български език, творчество, както и работа с родители и психологическа помощ. Той се развива за две години – до октомври 2018-а и вече се отчита повишаване на знанията и уменията на включените, които са над 600.