Екипът на проекта заедно с кмета и зам.-кмета на Общината
Екипът на проекта заедно с кмета и зам.-кмета на Общината / Дарик Добрич
Над 550 деца участват в допълнителни уроци по български език и ателиета за творчество по проект, реализиран от Община Добричка - „Детска академия за толерантност“. Те са на възраст от 3 до 6 години, посещават 30 детски градини в общината и са от малцинствения ромски етнос. Проектът е започнал през месец юли 2016 г. и ще продължи до октомври 2018 г.
 
Основният принос на дейностите, отчетен и от участниците – директори на градини и училища, е напредъкът в обучението по български език за ученици, на които той не е майчин. Проведени са 2 304 групови тематични занимания с децата, както и още 1 152 индивидуално с онези, които изпитват затруднения при колективната работа. Включена е и подготовка на по-малките за детска градина – 24 деца на възраст между 2 и 4 години са преминали тематични занимания.
 
Изградени са детски ателиета и клубове по интереси със занимания с театър, танци и приложно изкуство, водени от педагозите в градините. Досега са направени над 4 000 ателиета, като през месец май т.г. децата са показали уменията си във фестивал в читалището на село Паскалево.
 
Развива се и дейност с родителите, за да се гарантира по-добра социализация. Директорите на градините са имали 288 срещи в т.нар. „родителски работилници“. Двама експерти в образователни дейности са провели 630 лични срещи с родители, организирали са и два семинара за потребностите и ролите в семейството и желанията за бъдещето на децата, в които са взели участие 114 души. По проекта се оказва и психологическа подкрепа, като досега са осигурени консултации от двама психолози за 439 деца и 56 родители.

Област Добрич е сред четирите в страната с най-висока концентрация на жители от ромския етнос. 28% от ромите в региона живеят в община Добричка, показва статистиката.
 
Участници в проекта – директори на образователни институции отчетоха, че изпълняваните дейности имат огромен принос децата от градините да влизат в училищата по-подготвени. „Детска академия за толерантност в община Добричка“ е финансиран е по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ с 471 708 лева, от които 400 000 лева са евросредства. Досега са одобрени 24 000 лева от разходваните за дейности, като са внесени и искания за одобряване на още 80 000 лева.