/ iStock/Getty Images
Над 98 969 000 лева са осигурени в Добричка област по Програмата за развитие на селските райони.

Земеделски производители и общини са получили подкрепа за 192 проекта, като най-голям интерес е проявен към инвестициите в земеделски стопанства, стартова помощ за развитието на малки стопанства и подпомагане за изграждане и обновяване на малка по мащаби инфраструктура.

Възможности за развитие са получили и неземеделски дейности в селските райони, като са осигурени средства на производители за закупуване на технологична линия за рециклиране на асфалт, за изграждане на цех за дограма и други.

Групите и организациите на производители ще могат да кандидатстват по нова мярка в новия период

По различни инвестиционни мерки на Програмата за развитие на селските райони само за първото полугодие на 2021-а са договорени 1 892 792 лева по 36 проекта.

През изминалите месеци на годината в Добричка област са започнали 112 проекта с европейски средства в различни сектори за над 9 722 000 лева.
 
БТА