Общината с три проекта по Програма за развитие на селските райони
Общината с три проекта по Програма за развитие на селските райони / Община Дряново

Три проекта подаде Община Дряново в отворената процедура за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура" , съобщи Ивайло Лисичков, директор на Дирекция ИХП.

Възстановяването и подобряването на транспортно - експлоатационните качества, носимоспособността на съществуващата настилка и пътното тяло, с цел осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване експлоатационния живот на пътя, както и подобряване на отводняването на път GAB2117 / ІІІ - 609, Царева ливада - Дряново / - Искра - Радовци - граница общ. ( Дряново - Трявна ) - Малки Станчовци - Черновръх / GAB1270/- минава през селата Шушня и Радовци от Община Дряново и GAB3120 / ІІІ - 609/ Дряново - Муця - Българени - Игнатовци - Кукля - минава през град Дряново и селата Малки Българени, Глушка, Големи Българени, Петковци и Игнатовци, е едното идейно предложение, а общата сума на инвестицията е 5 863 919,00 лева.

Другият проект предвижда реконструкция и рехабилитация на девет улици в град Дряново на стойност 1 950 000,00 лева. Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на СУ „Максим Райкович" е третото инвестиционно намерение с бюджет 1 200 560,00 лева. То включва: саниране на сградата и настилките, ревизия на покривната конструкция и покритие, полагане на хидроизолационна мембрана, топло, хидро и пароизолация на покрива, подмяна на дограма, ревизия на отоплителна, водоснабдителна, електротехническа и канализационна системи и мерки по изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

„Постарали сме се да включим най- належащите за ремонт обекти на територията на Общината. Радостен факт е, че и две читалища - НЧ "Развитие- 1869" гр. Дряново и НЧ "Върбан Генчев- 1924" с. Царева ливада подадоха проектни предложения по Програмата за ремонт на сградите си, а Общинска администрация ги подпомогна методически и технически" , допълни г- н Лисичков.