Пристанище Бургас
Пристанище Бургас / Лалка Димитрова
Почти 5 млн. лева ще бъдат отпуснати от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за възстановителни дейности при 5-то корабно място в Пристанище – Бургас.

Вече е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, който да се заеме с рехабилитацията на кейовата стена. От документацията по поръчката става ясно, че срокът за изпълнение е почти пет месеца, а оферти ще се приемат до края на януари, следващата година.

Очаква се дейностите да започнат още през февруари. Първоначално ще бъде отстранен наносен слой от дъното пред кейовите стени по ивица с ширина 10 метра. За целта ще бъде осигурен специална техника за драгиране.

Бетонирането на кейовите стени ще става на блокове, които обхващат два сглобяеми елемента, т. е. с дължина 6 м и височина 1,50 м, за да се избегне размиването на бетона.