Тържествата ще са в и около Магазия 1
Тържествата ще са в и около Магазия 1 / Пристанище Бургас ЕАД
На 18 май първото съвременно българско пристанище Бургас чества 114 години от откриването му за търговско корабоплаване. Събитията, посветени на годишнината ще бъдат съсредоточени в обновената „Магазия 1”.
На нейния вход ще бъде открит поставен паметен знак, изработен от марсилски камък. Върху него ще е изсечен силуета на сградата, а от двете страни ще са отличителните знаци на Пристанище Бургас и Пристанище Марсилия.

Изображението символизира връзките между двете пристанища в миналото и днес. Под ръководството на Адолф Жерар, главен инженер и директор на пристанище Марсилия, пристанище Бургас изгражда своя съвременен облик и пристанищна инфраструктура.

Това са източният вълнолом, 600 метра кейов фронт с тил и закрити магазии. Ремонтираната „Магазия-1” със съхранената над 100 годишна подпокривна нитована конструкция „Айфел”, френските фарове и марсилският камък по челния кейов фронт на трето и четвърто корабни места са действащите обекти, които сближават двете пристанища и днес.