/ ThinkStock/Getty Images
Методолози от НАП разясниха промените в данъчните и осигурителни закони
Измененията и допълненията в данъчно-осигурителното законодателство в сила от първи януари 2019 г. бяха разяснени на семинар в Бургас от методолози на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ в Националната агенция за приходите.

Данъчната декларация с баркод вече е налична в интернет

Лекторите поставиха акцент върху промените в три основни закона - за ДДС, доходите на физическите лица и за корпоративното подоходно облагане. Специално внимание бе отделено и на промените в осигурителното законодателство.

НАП Бургас семинар
Снимка: НАП - Бургас

Важни разяснения бяха дадени по темата за продажба на стоки и услуги чрез електронни магазини. Подчертано бе, че  фискалният бон, който регистрира извършена продажба, вече може да се генерира в електронен вид и автоматично да се предоставя на електронен адрес на получателя, като не се изисква издаването на хартиен документ.

Методолозите напомниха, че до 29 март 2019 г. търговците, които използват собствени, наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби са длъжни да подадат по електронен път информация за това пред Националната агенция за приходите.

НАП-Бургас внесе 1 милиард в бюджета

Това изискване е валидно и за лицата, които и в момента осъществяват е-търговия, а търговците, които занапред ще използват електронен магазин, трябва да изпратят данни преди да започнат дейността си.
 
Счетоводителите и представителите на бизнеса от Бургаска област получиха актуална информация относно регистрационните режими, данъчното третиране на ваучерите, отложеното начисляване на ДДС при внос, а също и за режима за обезпечение на течните горива. Бяха представени и промените в данъчно-осигурителното законодателство във връзка с въвеждането на правила срещу практики за избягване на данъчно облагане.

Лекторите напомниха, че  всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане се подават в НАП единствено по електронен път, с електронен подпис, а фирмите без дейност не подават декларация в приходната агенция.

Бе обърнато внимание и на възможността гражданите и фирмите веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация.

Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й и в двата случая е до 30 септември на текущата година.

Всеки четвъртък от 14.00 до 16.00 часа в НАП-Бургас методолозите от дирекция  „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ дават консултации и отговарят на въпроси на граждани и фирми.