/ netinfo
Годишната декларация за облагане на доходите с баркод вече е публикувана на интернет страницата на НАП www.nap.bg. Формулярът изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения.
 
Председателят на БСК: Нека НАП действа партньорски с добросъвестните търговци

Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от сайта на Агенцията и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите, че няма да допуснат технически грешки, защото данъкът се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход.
 

НАП-Бургас внесе 1 милиард в бюджета

Изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване на надвнесен данък. Това е така, защото не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларации ръчно, тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода.
 
Подаването на декларацията с баркод става чрез изпращане по пощата или на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП. Срокът за подаване изтича на 30 април.