/ Архив
1 милиард лева, от които 500 млн. лева данъци и 500 млн. лева осигуровки, внесе Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Бургас завършва годината с внесени в Републиканския бюджет. Резултатът е със 100 милиона лева повече от миналата година.

1 800 000 касови бележки от Бургас се състезават за 50 000 лева

„Един от основните ни приоритети бе насърчаване на доброволните плащания. С този подход  се постигат по-добри резултати отколкото с прилагането на принудителните мерки. Отчитаме повече декларирани приходи, ръст на оборотите, внесени доброволно повече данъци, включително и просрочени задължения“, коментира териториалният директор на НАП Бургас Татяна Кънчева.

Ръководителят на приходната администрация в областния център отчете и тенденция на повишаваща се гражданска и фирмена активност по отношение сигнализиране за нарушения на данъчните и осигурителни закони и неиздаване на касови бележки.

Данъчните запечатаха хотел във "Възраждане"

Данъчните инспектори са разкрили допълнително установени осигурителни задължения за над 39 млн. лв. От тях 24 млн. лева е данъкът добавена стойност, който е трябвало да бъде внесен. Така ревизорите са предотвратили с действията си ощетяване на бюджета с тази сума. 

Установени са и невнесени осигуровки за 1,2 млн. лева. За разминавания между придобито имущество и получени доходи са проверени 107 физически лица, 24 от тях  са в процес на ревизия.

Само пет били неизрядните бензиностанции в страната

През 2018 година са извършени 71 електронни ревизии, при които са установени недекларирани задължения на фирми за над 4 милиона лева. От началото на годината са събрани и 210 милиона лева просрочени задължения.  Близо 80 процента от тях са платени доброволно, без да се достига до използване на крайните мерки, позволени от закона.

Повече от 400 фирми, всяка една от които със задължение над 100 000 лв., са под  директното наблюдение на териториалния директор. От проведените през годината търгове в републиканския бюджет са влезли над 3 милиона лева.

От продажба на имоти, благородни метали и МПС, отнети и конфискувани в полза на държавата, са реализирани повече от 1,6 млн. лева приходи. Над 65 000 лица от региона вече притежават персонален идентификационен код (ПИК) и могат освен всичко останало, и дистанционно да контролират своите работодатели.