/ iStock/Getty Images
Албания обеща, че ще намали въглеродните емисии с 20,9 процента, за да постигне целта за нулеви емисии до 2050 г.

След дискусии на Международната конференция за климата COP26 Кумбаро заяви, че правителството е решило да намали емисиите въглероден диоксид в съответствие с държавите от ЕС. Тя обяви и нови мерки по отношение на защитени територии и екосистеми.

Кумбаро посочи, че на конференцията за климата Албания е имала важен глас като представител на "категорията държави, които не са замърсители в глобален план, но са потърпевши от промяната на климата".

Министърката не съобщи подробности за това как правителството планира да действа за постигане на целта за намаляване на въглеродните емисии.

Твърдението, че Албания не е замърсител не отговаря в пълна степен на истината. Както отбелязва изданието, Албания не рециклира, издала е няколко лиценза за инсталации за горене на отпадъци, има водеща роля в замърсяването с пластмаса на Средиземно море и е сред страните с най-лошо качество на въздуха на континента.

Макар да генерира големи количества електроенергия чрез водноелектрически централи и никаква чрез централи на твърдо гориво, страната продава голяма част от тази енергия, а внася от съседите си енергия, генерирана от твърдо гориво, посочва още сайтът.
БТА