/ Дарик Враца
Повече 5400 лични асистенти ще получат първото плащане по механизма "Лична помощ" от Закона за личната помощ ЗЛП, който започна да се прилага от началото на септември. Това обяви в Пловдив министърът на Труда на социалната политиката Бисер Петков, който бе на посещение в Националния център за рехабилитация на слепи.

В Агенцията са социално подпомагане превежда 3 млн. лева към 217 общини в България, които имат сключени договори с лица предоставящи услугата лична помощ - лични асистенти или 5483 договора, сключени за септември. Над 160 000 са постъпилите и оценени хора с увреждания, като около 19 000 от тях са заявили и са оценени за потребност от лична помощ.

Министър Бисер Петков допълни, че политиката за хората с увреждания остава приоритет за МТСП и в бюджета на ведомството за тази година са били осигурени 150 млн. лева допълнително, за да се финансира месечната социална подкрепа за хората с увреждания. Около 650 000 хора с увреждания получават социална подкрепа. През следващата година тази подкрепа ще бъде увеличена съответно с по-високия размер на линията за бедност, която през 2020 г. ще бъде 363 лева. За по-високите размери на тази помощ в бюджета на МТСП са предвидени допълнително 22 млн. лева. Предвидени са и допълнителни средства и за финансиране на личната помощ и за услугите личен социален асистент.

Социалното министерство предлага повече родители да вземат детски

Социалният министър каза още, през първите 9 месеца от прилагането на новите компоненти в Закона за хората с увреждания (ЗХУ) за заетост, 11 780 хора с трайно намалена работоспособност са започнали работа и това е с два пъти повече спрямо същия период на 2018 г. Към момента проверени са над 880 предприятия, които са задължени да осигуряват работни места за хора с увреждания. По предвидената възможност работодатели, които не желаят да наемат такива служители, да заплащат компенсационна такса - са внесени 92 244 лева от 110 предприятия за 549 работни места, за три месеца от прилагането на квотите, поясни Бисер Петков.

Ще замени ли електронната трудова книжка хартиената?

По данни на Агенцията за хората с увреждания в процес на реализация са 22 проекта на работодатели за адаптиране на работни места за хора с увеждания, по Националната програма за заетост на хора с увреждания. За финансирането на тази програма са предвидени 400 000 лева или 56 работни места за хора с трайни увреждания ще бъдат преустроени.

По Национална програма за достъпна жилищна среда са одобрени за финансиране 39 от общо постъпили 55 проектни предложения на обща стойност 1,827 млн.лева. За лична мобилност, т.е преустройство на автомобили на хора с проблеми в придвижването ще бъдат финансирани 4 от постъпили 7 проектни предложения.

Социалният министър: 97 хил. пенсионери работят, за бизнеса са ценен ресурс

До края октомври се приемат документи за отпускане на помощи за отопление. До момента такава помощ е отпусната 208 000 лица и домакинства, като броят им е с 30 000 повече спрямо същия период на миналата година. Предположенията са, че до изтичането на срока в края на октомври около 250 000 лица и домакинства ще получат помощ за отопление. Бисер Петков поясни, че месечната целева помощ за отопление е увеличена с над 20 процента, спрямо размера през 2018г. и ще бъде 93,18 лева или за петте месеца, за които е предвидена помощта сумата е над 460 лева.
 
БТА