/ Thinkstock/Getty Images
Над 97 хиляди пенсионери в страната работят, като има увеличение на трудещите се възрастни спрямо същия период през 2018 г. Това стана ясно от отговора на социалния министър Бисер Петков на депутатски въпрос в днешния парламентарен контрол, свързан с възможностите за запазване на трудовата ангажираност на пенсионерите.
Експерт: В България има резерв на пазара на труда от минимум 500 000 работници

Социалният министър посочи, че все повече бизнесът разчита на възрастните работещи и оценява опита, отговорността, дисциплината и трудовите им навици.

"По данни от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на тази година заетите лица на възраст 65 и повече години са 97 700 души. Коефициентът на заетост за тази група е 6,6%, като ръстът в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. е 1,3%. За сравнение средното равнище на заетост  за Европейския съюз на хората над 65 години е около 6%", цитира данните министър Петков.

Петков: Работещите бедни са около 800 000 души

Според него, в контекста на демографските тенденции, са важни мерките, които подпомагат възрастните да останат активни на пазара на труда. 

"Лицата, придобили право на пенсия, могат да се регистрират в бюрата по труда и да ползват следните услуги – информация за обявени свободни места, посредничество при наемане на работа и психологическо подпомагане", добави Петков.

Смятат служебно пенсиите на 289 000 работещи пенсионери

Той отчете още, че за периода януари-август 2019 г. постъпилите на работа пенсионери, чрез трудови посредници, са 1486 души.