Няма човек, който да не се вълнува от бъдещето на света. Има много прогнози за бъдещето - някои са базирани на настоящото развитие на света, на достиженията на науката, други са като от фантастичен роман. Вижте 4 прогнози за бъдещето на света:

В бъдеще ще се говори само на три езика

Това е трудно за вярване, тъй като в момента в света се говори на повече от 6 500 езика, а освен това има и много диалекти. Голямата промяна, която ще настъпи в бъдеще, е редуцирането на всички тези езици само до три. Английският език ще се говори предимно на Запад, а испанският ще се разпространи на Изток. Така комуникацията между хората ще се улесни. Други учени обаче смятат, че това няма да е хубаво, защото културата и обичаите на различните народи ще изчезнат.

Единна световна валута

В света има много видове валута. Икономическите експерти предричат, че в бъдещето ще се използва само една единствена валута и тя ще бъде предимно виртуална. Ще се разплащаме чрез банкови карти и интернет. Единната световна валута ще стабилизира световната икономика и международната търговия ще стане по-евтина и лесна.

5 сбъднати предсказания на Ванга (ВИДЕО)

Войници роботи

Почти всяка държава има армия. Но в бъдеще армиите ще стават все по-технологични и в един момент войниците ще бъдат заменени с роботи. Русия и Америка вече използват роботи в армиите си. Към 2025 година се очаква в американската армия да има по-голям процент войници роботи, отколкото хора. Повечето хора смятат, че идеята е добра и това ще промени света към по-добро и ще намали агресията и човешките жертви.

Предсказания за трета световна война

Промяна на външния вид на хората

Промяната във външния вид на хората вече е започнала. Височината на хората се променила и те стават все по-високи. Предсказанията са, че ще изглеждаме доста по-различно от днес. Мозъците ни ще започнат да се уголемяват, черепите ни и челата ни ще станат по-големи. Освен това лицата ни ще станат идеално симетрични, а очите ни ще се закръглят.

Прогноза: Светът на бъдещето

Едно малко стряскащо предсказание твърди, че в бъдеще няма да имаме пръсти на краката, тъй като с покачване нивата на световния океан много територии ще бъдат залети с вода и част от живота на хората ще преминава във водата Но, разбира се, това изисква хиляди години еволюция.