В понеделник ясен окончателният вариант на новия закон за хората с увреждания

В понеделник ясен окончателният вариант на новия закон за хората с увреждания
98465
В понеделник ясен окончателният вариант на новия закон за хората с увреждания
  • В понеделник ясен окончателният вариант на новия закон за хората с увреждания
В понеделник ще стане ясен окончателният вариант на новия закон за хората с увреждания - това обявиха протестиращите майки след днешното заседание на работната група, което продължи близо 8 часа.За тези няколко часа, в които майките и управляващите са спорили и обсъждали буквални по всеки текст от новия закон, стана ясно, че майките са получили уверение за това, че личната помощ ще бъде в отделен закон, който вече е внесен в Народното събрание. А също и че ще има индивидуална оценка на потребностите на всеки човек с увреждане, с която всички органи ще бъдат задължени да се съобразяват при отпускането на съответния вид подкрепа.

Предложеният проект на Закона за хора с увреждания не среща подкрепа
 
Другите ангажименти, поети от страна на управляващите, са от 1 януари 2020 г. да влезе в сила механизъм за отпускане на медицинските изделия и помощните средства от здравното министерство, като майките настояват те да са в натура, а не да се дават средства за закупуването им.
 
Другият поставен срок, който майките очакват да се запише в закона, е началото на 2021 г., когато да заработи исканият от тях специализиран орган за хората с увреждания, който да бъде пряко подчинен на Министерския съвет. Освен това е постигнато съгласие да бъде създаден фонд „Лична мобилност и достъпна среда”, в който да има средства за преустройство на сгради и за мобилност на хората с увреждания. Договорено според майките е и преразглеждане на субсидирането на национално представителните организации на хората с увреждания.

Протестиращите майки стягат палатков лагер и пред социалното министерство
 
По-рано през деня, а и след продължителното заседание, майките поискаха оставката на председателя на Агенцията за хората с увреждания Минчо Коралски, както и на Адриана Стоименова, която е представител на една от националните организации на хората с увреждания и заместник-председател на Съвета за интеграция на хората с увреждания.