/ iStock/Getty Images
С оглед на създадената пазарна ситуация с рекордно високи цени на електроенергията на Българската независима енергийна борса и възможностите за реализиране на допълнителни приходи от страна на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД, ръководството на Министерството на енергетиката поддържа активен диалог с ръководството на централата, съобщиха от енергийното ведомство.

В резултат на проведените разговори, вчера, 3 август на пълна мощност е пуснат трети блок на централата - 210 MW (стандартно досега тя работеше с два блока - единият за покриване на производството по отпуснатата квота от 1 млн. мегаватчаса електроенергия за регулирания пазар и вторият - за свободния пазар), допълват от МЕ.

Настояват за спешни действия за цените на електроенергията

Количеството произведена електроенергия се продава днес на пазара "Ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ). В резултат на това включване, цената на сегмента "ден напред" на БНЕБ вече е 258 лв/МВтч, което е намаление с около 70 лв. спрямо вчерашните стойности, посочват от ведомството.

Ръководството на Министерството на енергетиката счита, че при такава пазарна ситуация ТЕЦ-ът трябва да работи на максимално възможната техническа мощност - от една страна, това ще осигури приходи за дружеството, а от друга ще намали натиска върху потребителите от високите цени на електроенергията.

Независимо от факта, че това са задачи на оперативното управление на дружеството, което е ангажимент както на неговото ръководство, така и на ръководството на Българския енергиен холдинг, Министерството на енергетиката следи отблизо ситуацията и предприема активни мерки за включването на ТЕЦ "Марица изток 2" на свободния пазар в настоящата пазарна ситуация.
БТА