Софийски университет
Софийски университет / БГНЕС, архив
Скачат таксите за някои специалности в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Решението е взето по време на Съвет на ректорите и предвижда предвиждат увеличаване на таксите в част от факултетите за новоприети студенти, а не за тези приети  преди учебната 2017/2018 година. 

Актуализират списъка със защитените специалности и направления

Без промяна остават таксите на обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти в Биологическия факултет, Медицинския факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Физическия факултет, Факултета по педагогика и Юридическия факултет.

Нов формат на изпитите по литература и история в СУ

Таксите в Историческия факултет на Софийския университет се вдигат от 590 лева на 600 лева за редовно обучение,  за задочно обучение - от 200 лева на 400 лева, а за задочно обучение на докторанти – от 450 лева на 900 лева. Скачат и таксите в  Стопанския факултет за редовно обучение в специалност „Стопанско управление“ – от 380 лева на 460 лева и за редовно обучение в специалност „Икономика“ – от 340 лева на 460 лева.

Софийски университет
БГНЕС, архив

Обучението във  Факултета по класически и нови филологии също ще струва по-скъпо на новоприетите студенти -  за редовно обучение в специалностите „Японистика“, „Кореистика“ и „“Южна, Източна и Югоизточна Азия“ таксите скачат  от 590 лева на 690 лева, а за задочно обучение на докторанти – от 600 лева на 1 000 лева. Поскъпва обучението и във  Факултета по химия и фармация -  за редовно обучение на чуждестранни студенти в специалност „Фармация“ – от 4 650 евро на 7 700 евро,  Таксите  във Факултета по начална и предучилищна педагогика се променят  за редовно обучение – от 485 лева на 530 лева.

Софийският, Техническият и Медицинският са водещите университети в страната
 
Факултета по славянски филологии вдига таксите  за задочно обучение на докторанти – от 600 лева на 1 000 лева. Увеличаване на таксите за новоприетите студенти и докторанти ще има в Богословския факултет - за редовно обучение  вече ще се плаща 560 лева, вместо досегашните 540, а за задочно обучение - от 246 лева на 300 лева. Предложенията за промени ще бъдат обсъдени на заседание на Академичния съвет на Софийския университет на 22 февруари 2017 г.