/ БГНЕС
Според ръководителя на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова закриването на институцията само по себе си не е лош факт, но има лошо уреждане на някои въпроси. Налице е противоречие с конвенцията на ООН за борба са трансграничната престъпност, както и с текстове в националното законодателство, смята тя.

Маджарова и още шестима ръководители на прокуратури са на изслушване пред пленума на Висшия съдебен съвет.

Неуреден е въпросът с прекратените преписки, защото няма да има съд, пред който това решение може да бъде обжалвано, посочи Маджарова.

По думите й в момента в спецпрокуратурата има стотици преписки и висящи разследвания. По част от тях са назначени експертизи. Някои трябва да поеме отговорност какво ще стане с тях, защото прокурорът може да не успее да се запознае с доказателствата до 28 юли, за да реши преписката, каза още ръководителят на спецпрокуратурата. 

Тя отчете, че в последния месец има над 120 нови казуса, което означава, че спецпрокуратурата продължава да получава сигнали. "И това ще продължи до последния ден. Не е ясно кой ще се произнесе по тези документи в последния ден на работа на институцията и след него", отбеляза Маджарова. 

Създава се правна несигурност. Освен това в момента имаме над 50 случая с европейски заповеди за разследване, по част от тях вече има приложени специални разузнавателни средства, посочи тя.

Пленумът на Висшия съдебен съвет изслушва седем ръководители на прокуратури в София. До това решение се стигна по инициатива на прокурорската колегия на съвета, решението бе гласувано вчера.

Причина за изслушването на прокурорските началници са промените в Закона за съдебната власт, според които спецпрокуратурата и спецсъдът ще бъдат закрити през лятото.
На заседанието на пленума на кадровия орган са поканени началниците на двете спецпрокуратури, двете военни прокуратури в София, районната, градската и апелативната прокуратура в столицата. В писмо до прокурорската колегия са поставени въпроси относно изпращането на неприключилите досъдебни производства и преписки по подсъдност на съответните прокуратури в съответния срок.

Обвинителите искат отговор на въпроса какъв следва да бъде подходът към нерешените досъдебни производства и преписки, също така относно архивите, висящите Европейски заповеди и молбите за правна помощ.

Изслушването продължава.
 
БТА