/ БГНЕС
Още двама прокурори се кандидатираха за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщиха от ВСС.

Документи подадоха Станислав Стойков от Софийската градска прокуратура, който в момента е и европейски делегиран прокурор, и Димитринка Шкодрова-Георгиева - заместник окръжен прокурор на Ямбол.

Станислав Стойков има над 17 години юридически стаж, изцяло в прокуратурата. В предложението е посочено, че той се е доказал като професионалист в работата си, има богат международен опит, включително в Европейски органи и институции.

Целият юридически и трудов стаж на прокурор Димитринка Шкодрова-Георгиева е в съдебната система. Тя е била младши прокурор, заместник районен прокурор и районен прокурор в Ямбол, след което става редови прокурор в окръжната прокуратура, а в момента е и заместник окръжен прокурор.

В предложението е посочено, че прокурор Георгиева е компетентен и квалифициран магистрат с много добри познания в областта на нормативната уредба.

Така кандидатурите за изборни членове на ВСС от страна на прокурорите стават осем, от страна на следователите - три, а от съдиите - 15.

Гласуването започва през юни. 
БТА