/ ThinkStock/Getty Images
"Ще има Истинска детска болница", пишат от инициативата „За истинска детска болница“ във Фейсбук.

Комитова: Сградата „скелет“ за детска болница няма да бъде реновирана

Министерството на здравеопазването окончателно се отказа от реконструкцията на изоставения строеж, предвиден да бъде детска болница, гласи текст, изпратен до тях.

Здравният министър: Събаряме старата и изграждаме нова сграда за детска болница

С писмо до Националната гражданска инициатива „За истинска детска болница“ заместник-министърът на здравеопазването д-р Димитър Петров съобщава, че на 5 юли т.г. Министерството на здравеопазването е изискало от своето дружество „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД (ЗИКДБ ЕАД) да се прекратят всички дейности, свързани с изпълнението на договора за инженеринг, както и всички произтичащи от него процедури по ЗОП, свързани с упражняването на независим строителен надзор и инвеститорски контрол.

От МЗ са потвърдили истинността на писмото, съобщи БТА.Ако процедурата започне отначало, детска болница няма да има още десет години. Това съобщиха по-късно в декларация от обединението "Детско Здраве".

От "Детско здраве" заявиха, че имат опит, международна подкрепа и капацитет да изградят нова детска болница за 2 години и половина и изразиха готовността си да започнат разрушаването на стоманобетонния скелет, веднага след "получаването на зелена светлина от институциите". 

По-късно през деня от здравното министерство обявиха - Здравното министерство прекратява договора за инженеринг на „Национална многопрофилна детска болница“, заради отказ на МРРБ да издаде виза за проектиране. И уточниха как се е стигнало дотук:

През април 2020 година Министерството на здравеопазването е сключило с ДЗЗД „Детско здраве“ договор за инженеринг на „Национална многопрофилна детска болница“, който предвижда реконструкция на сграда, несъществуваща в Подробния устройствен план на София.

През октомври 2020 година Министерството на здравеопазването е прехвърлило правата си на възложител на фирма „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД.

Същата през месец февруари 2021 година е поискала от МРРБ да бъде издадена виза за проектиране. Такава не е издадена от предишния министър на регионалното развитие. На 9 юли настоящият министър на регионалното развитие официално отказва издаване на виза за проектиране.

Това прави невъзможно изпълнението на обществената поръчка, казват още от здравното министерство.