На заседание на НС служебният министър на вътрешните работи Бойко Рашков коментира въпроса за мигрантския натиск и опазването на границата ни.

"За опазване на българската граница срещу проникването на чужденци, които преминавайки зелената граница извършват престъпление по НК. Ще възникне въпросът за ремонтите, които се налага да се направят предвид факта, че оградното съоръжение на някои места е за ремонт", каза Рашков.

Рашков: Има натиск не само от афганистански граждани, но и от сирийски

"По тази причина изяснихме, че МС ще вземе решение в близките дни за прехвърляне правомощията на областните управители на Хасково, Ямбол и Бургас на Главна дирекция "Гранична полиция", с оглед това да се наблюдава ежедневно оградното съоръжение и техническите средства, за да се отстранят техническите нередности.

Ще възникне и въпросът в момента за Закона за обществени поръчки, който не е променен в това отношение, т.е., оградното съоръжение може да бъде ремонтирано, без да се изисква от Закона да се обявява обществена поръчка. Ако се обяви такава, то това значи, че в близките месеци няма да може да остраним повредите по нея", допълни министър Рашков.

iStock/Getty Images

"Откъм турската страна имаме изградено съоръжение, което възпрепятства голяма степен навлизането на мигранти, но откъм Гърция нямаме такъв вид съоръжение, защото откъм две европейски страни не може да има такова. Гръцката страна по границата с Турция е изградила такова оградно съоръжение, което е около 60 км и то възпрепятства влизането на мигранти. Има обаче един общ проблем между Гърция и България и това е р. Марица, което улеснява преминаването на мигранти. Преминавайки р. Марица, ако мигрантите забележат нашите гранични сили, се връщат обратно.

Георги Димитров

Те минават по гръцка територия, навлизат в дълбочина и избират място, където да навлезат в България, например, през Родопите. Това е подходът на тези мигранти. Мога да ви дам и цифрови данни. От тази нощ около 200 души мигранти са отблъснати, които по този начин се опитват да навлязат. Освен това са заловени 10-15 мигранти за това денонощие. Преди няколко дни имаше завишаване на броя", каза още служебният министър.

Янев: Правим необходимото за защита на границата от нарастващия мигрантски натиск

„Що се отнася до етноса по-голям е броят на афганистанците, отколкото на сирийците. Около 3,5 млн. сирийци са в Турция. Имаме и представители, мигранти от други етноси, включително и турски граждани“, разясни Рашков.

Служебният министър каза още, че мигрантите правят опити да преминават с транспортни средства. "На Капъкуле има опашка от товарни автомобили. В някои от тях афганистански граждани са скрити в товарни автомобили, които извозват дървен материал", каза той.

„Няма да се съгласим нашата страна да се превърне в полигон на представители на различни етноси, които търсят богатите Западноевропийски държави, които от своя страна противодействат и ги връщат в изходна точка", заяви Бойко Рашков.

Бойко Рашков: До месец мигрантите ще са в непосредствена близост до нас

Относно информационното осигуряване, той поясни, че: 
„През август, когато се забързаха политическите и военни процеси в Афганистан и след проведения при президента Консултативен съвет по национална сигурност, се проведе заседание в Министерството на вътрешните работи и ръководителите на всички специални служби бяха поканени. Тогава бяха изслушани и ръководителите, включително на ДАНС, относно това, каква информация придобиват те от свои източници и на това заседание се взе решение да се концентрира информация в едно звено, което ние сме създали в Министерството на вътрешните работи, което да анализира тези данни и да ги предоставя, за да може държавното ръководство да реагира своевременно".

Бойко Рашков поясни още, че ако се наложи да се вземат превантивни мерки, то тогава: „Евентуално може да се включат и военни сили, ако е необходимо".

Министри ще провеждат редовни срещи заради повишения миграционен натиск

Рашков отбеляза и една притеснителна тенденция: „Не сме сигурни дали при този мигрантски поток няма да проникнат и някои терористични елементи“.

"Преди мигрантите разчитаха на съдействие, което им оказват български граждани и се формираше един канал – Турция-България и т.н. Сега оперативната ни информация е, че ползват съдействието на чуждите граждани, които вече са намерили статут в нашата страна. Така те по-лесно комуникират помежду си. Имаме по-малко от 200 досъдебни наказателни дела срещу такива лица", каза Рашков.